Chuyện làm hồ sơ thi ĐẠI HỌC ...

Hôm đó là một ngày đẹp trời, ngày định mệnh của năm ấy. Cái ngày quyết định hơn 4 năm sau vất vả sau đó của mình "xD. Trong